Skip to main content
ZpěvAhra

ZpěvAhra sdružuje spolky zabývající se zpěvem a dramatickými obory. Dětský Nedvědický pěvecký sbor Cvrčci a smíšený pěvecký sbor PATRON.

Nedvědický pěvecký sbor CVRČCI

Dětský pěvecký sbor CVRČCI

Sbor byl založen v roce 2002 pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ a postupně si začal hledat svoji cestu na poli dětského sborového zpěvu. Od počátku bylo jasné, že koncepce vedení souboru nebude standartní. Myšlenka propojit přirozený dětský dramatický projev se sborovým zpěvem dostávala rok od roku konkrétnější podobu.

Nedvědický pěvecký sbor CVRČCI slaví 20 let od svého založení. Za tuto dobu prošlo pěveckým sborem více než 150 dětí. Celá koncepce vedení tohoto tělesa se vymyká tradičnímu sborovému umění. Hlavním posláním Cvrčků je nadchnout děti ke sborovému zpívání a ukázat jim krásu z předání svého umění publiku.

Repertoár
Nedvědický pěvecký sbor CVRČCI

Smíšený pěvecký sbor P.A.T.R.O.N

Pěvecké amatérské těleso k radosti občanů Nedvědice. Sbor byl založen začátkem roku 2009. Svojí činností se těleso snaží vytvořit v Nedvědici tradici sborového zpěvu. Členy sboru jsou lidé, kteří si s radostí zazpívají, a jsou ochotní scházet se jednou týdně na zkouškách sboru, kde rozvíjejí své pěvecké dovednosti. Koncertní činnost je zaměřená především na produkci k určitým svátkům či významným událostem v obci Nedvědice i okolí jako např. Vánoční koncerty, Slavnosti Pernštejnského panství, Den matek, koncert pro seniory v domovech Mitrov a Tišnov atd.

Členství v tělese PATRON není výsadou pouze občanů Nedvědice. Je více než milé, že sbor navštěvují zpěváci z Doubravníku, Kovářové, Věchnova, Sejřku, Skorotic, Tišnova i Bystřice nad Pernštejnem. Z toho vyplývá, že láska ke zpěvu boří i pomyslné hranice obcí.

Repertoár
Sbor P.A.T.R.O.N

Vedení sborů

Sbormistryní Cvrčků je Mgr. Petra Glosr Cvrkalová. Již jako studentka PedFMU v Brně založila Nedvědický pěvecký sbor Petry Cvrkalové – Cvrčci s vizí vrátit do Nedvědice tradici sborového zpěvu. Při představě obsahové náplně tělesa brala v potaz přirozenost dětského nejen pěveckého ale i pohybově dramatického projevu.

Pokládá za důležité, aby děti svým vlastním prožitkem našly cestu k hudbě a oborům s hudbou spojených. Pod jejím vedením se zpěváčci učí základům hlasové hygieny, techniky dechu, intonace a dramatizace.

Petra Glosr Cvrkalová

Jako textařka a autorka dětských skladeb upravuje či přímo tvoří písně pro potřeby sboru.  Spolupracuje se zpěváky české hudební scény, kterým píše texty k písním. K nejznámějším patří: Ewa Farna (alba Měl’s mě vůbec rád, Ticho, Virtuální), Helena Vondráčková, Kamila Nývltová, Markéta Konvičková, Gabriela Gunčíková, Alžběta Kolečkářová, David Deyl, Sandra Rosová, Lenya, Embassy, Adéla Zouharová atd. Poslední rok spolupracuje na vytváření dětských pořadů pro TV.

Ocenění: Osobnost NNO 2021
Za přínos České republice v činnosti nestátních neziskových organizací

Petra Glosr Cvrkalová

Mgr. Petra Glosr Cvrkalová
Sbormistryně