P A T R O N neboli Pěvecké amatérské těleso k radosti občanů Nedvědice

byl založen začátkem roku 2009. Svojí činností se těleso snaží vytvořit v Nedvědici tradici sborového zpěvu. Členy sboru jsou lidé, kteří si s radostí zazpívají, a jsou ochotní scházet se jednou týdně na zkouškách sboru, kde rozvíjejí své pěvecké dovednosti. Soubor čítá na třicet zpěváků. Korepetitorem sboru je pedagog JAMU Mgr. František Kratochvíl. Koncertní činnost je zaměřená především na produkci k určitým svátkům či významným událostem v obci Nedvědice i okolí jako např. Vánoční koncerty, Slavnosti Pernštejnského panství, Den matek,koncert pro seniory v domovech Mitrov a Tišnov atd.

K výročí 10 let od založení dětského sboru „ Cvrčci “ překročil PATRON rámec svého repertoáru a část sboristů si vyzkoušela, jaké to je, nacvičit, sehrát a nakonec prezentovat hudebně dramatické představení. Nacvičili proto broadwayský muzikál Kráska a zvíře, se kterým sklidili sboristé nečekaně pozitivní ohlas a byli i pozváni na hudebně divadelní festival  Vírské vanutí. V prosinci 2012 měl sbor čest uvést jako svého hosta při vánočním koncertu operní pěvkyni Věru Bakalovou. Toto propojení mělo takový ohlas, že společně uspořádali koncert ke dni matek v Železném na Tišnovsku.

Členství v tělese  P  A  T  R  O  N  není výsadou pouze občanů Nedvědice. Je více než milé, že sbor navštěvují zpěváci z Doubravníku, Kovářové, Věchnova, Sejřku, Skorotic, Tišnova i Bystřice nad Pernštejnem. Z toho vyplývá, že láska ke zpěvu boří i pomyslné hranice obcí.

Zkoušky sboru: úterý 18:00 – 19:30 na centru Freedom Art

www.freedomart.cz