Sbor byl založen v roce 2002 pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ a postupně si začal hledat svoji cestu na poli dětského sborového zpěvu. Od počátku bylo jasné, že koncepce vedení souboru nebude standartní. Myšlenka propojit přirozený dětský dramatický projev se sborovým zpěvem dostávala rok od roku konkrétnější podobu. Cvrčci z počátku vystupovali s tematicky laděnými pásmy jako např. Koledy z celého světa, Písně o lásce, Pověsti Pernštejna apod. Postupně přecházeli k dramatizaci pohádek a příběhů ( O veliké řepě, Živý Betlém) až k realizaci operek. V roce 2007 se zúčastnil sbor soutěže nakladatelství Fragment o nejlepší provedení operky Červená karkulka, kde získal 1. místo. Výhrou jim za to byla návštěva autorů této operky – Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Od této zkušenosti vedl jen malý krůček k nácviku delších hudebně dramatických pohádek a sestavování vlastních „muzikálků“ ( Mrazík, Sněhulák hledá Sněhulačku, Sněhurka, … ).

 

Cvrčci vystupují každoročně na těchto akcích:

  • Zimní vystoupení v Městské knihovně Tišnov ( Oddělení – dětské literatury )
  • Vítání občánků v městysi Nedvědice
  • Jarní představení ( Den matek, den otců, … )
  • Sborová přehlídka v Bystřici nad Pernštejnem Zpívám, zpíváš, zpíváme
  • Vernisáž Přemysla Povondry
  • Pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně Tišnov ( Oddělení – dětské literatury )
  • Slavnosti Pernštejnského panství
  • Rozsvěcení vánočního stromu
  • Vánoční představení ( pro školky, pro rodiče )
  • spoluúčast na vánočním koncertu sboru PATRON

 

Mimo tyto pravidelné akce vystupují Cvrčci dle poptávky např. v Penzionu pro seniory v Tišnově, na Vánočních trzích v Brně, při akci Vánoce na Pernštejně, vystoupení pro seniory na Mitrově, na různých vernisážích a benefičních koncertech.

Sbor se schází prozatím jedenkrát týdně v pondělí 14:10 – 15:10 v krásné hudebně volnočasového centra Freedom Art v Nedvědici. Závazná jsou i víkendová soustředění.