Nedvědický pěvecký sbor Petry Cvrkalové   CVRČCI

byl založen v roce 2002 pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ a postupně si začal hledat svoji cestu na poli dětského sborového zpěvu. Od počátku bylo jasné, že koncepce vedení souboru nebude standartní. Myšlenka propojit přirozený dětský dramatický projev se sborovým zpěvem dostávala rok od roku konkrétnější podobu. Cvrčci z počátku vystupovali s tematicky laděnými pásmy jako např. Koledy z celého světa, Písně o lásce, Pověsti Pernštejna apod. Postupně přecházeli k dramatizaci pohádek a příběhů ( O veliké řepě, Živý Betlém) až k realizaci operek. V roce 2007 se zúčastnil sbor soutěže nakladatelství Fragment o nejlepší provedení operky Červená karkulka, kde získal 1. místo. Výhrou jim za to byla návštěva autorů této operky – Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Od této zkušenosti vedl jen malý krůček k nácviku delších hudebně dramatických pohádek a sestavování vlastních „muzikálků“ ( Mrazík, Sněhulák hledá Sněhulačku, Sněhurka, … ).

Zkoušky sboru: pondělí 14:10 – 15:10 na centru Freedom Art

www.freedomart.cz

Srdečně děkujeme Městysi Nedvědice za finanční podporu sboru v jeho práci!