Skip to main content
Občanské sdružení ZpěvAhra sdružuje spolky zabývající se zpěvem a dramatickými obory. ZpěvAhra slučuje dětský Nedvědický pěvecký sbor sbormistryně a textařky Petry Glosr CvrkalovéCvrčci a smíšený pěvecký sbor PATRON.

Sdružení sborů pro zpěv a dramatické obory

Více informací
Nedvědický pěvecký sbor CVRČCI

Nedvědický pěvecký sbor Petry Cvrkalové – CVRČCI

Je unikátním souborem, který s lehkostí propojuje sborový zpěv, divadelní projev a dětskou radost. Do hudebního světa vstoupil sbor v roce 2002 a postupně si začal hledat svoji cestu na poli dětského sborového zpěvu. Od počátku bylo jasné, že koncepce vedení souboru nebude standartní. Myšlenka propojit přirozený dětský dramatický projev se sborovým zpěvem dostávala rok od roku konkrétnější podobu.

Cvrčci z počátku vystupovali s tematicky laděnými pásmy jako např. Koledy z celého světa, Písně o lásce, Pověsti Pernštejna apod. Postupně přecházeli k dramatizaci pohádek a příběhů (O veliké řepě, Živý Betlém) až k realizaci operek. V roce 2007 se zúčastnil sbor soutěže nakladatelství Fragment o nejlepší provedení operky Červená karkulka, kde získal 1. místo. Výhrou jim za to byla návštěva autorů této operky – Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Od této zkušenosti vedl jen malý krůček k nácviku delších hudebně dramatických pohádek a sestavování vlastních „muzikálků“.

Sbor P.A.T.R.O.N

Sbor P.A.T.R.O.N

Pěvecké amatérské těleso k radosti občanů Nedvědice. Sbor byl založen začátkem roku 2009. Svojí činností se těleso snaží vytvořit v Nedvědici tradici sborového zpěvu. Členy sboru jsou lidé, kteří si s radostí zazpívají, a jsou ochotní scházet se jednou týdně na zkouškách sboru, kde rozvíjejí své pěvecké dovednosti. Koncertní činnost je zaměřená především na produkci k určitým svátkům či významným událostem v obci Nedvědice i okolí jako např. Vánoční koncerty, Slavnosti Pernštejnského panství, Den matek, koncert pro seniory v domovech Mitrov a Tišnov atd.

Členství v tělese PATRON není výsadou pouze občanů Nedvědice. Je více než milé, že sbor navštěvují zpěváci z Doubravníku, Kovářové, Věchnova, Sejřku, Skorotic, Tišnova i Bystřice nad Pernštejnem. Z toho vyplývá, že láska ke zpěvu boří i pomyslné hranice obcí.